Piegādes Informācija

Latvijas teritorija:

Pārdevējs veic Preces piegādi uz Pircēja norādīto Omniva pakomāta adresi saskaņā ar noteiktajiem tarifiem.

Vidējais piegādes laiks grāmatai ir 3 (trīs) līdz 6 (sešas) darba dienas, apģērbiem vidējais piegādes laiks 5 (piecas)-8 (astoņas) darba dienas, taču Pārdevējs, iepriekš brīdinot Pircēju uz tā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru, patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

Ārpus Latvijas teritorijas:

Pārdevējs veic Preces piegādi izmantojot Latvijas Pasts pakalpojumu ar noteiktajiem tarifiem.

Piegādes laiks ir līdz 30 (trīsdesmit) darba dienām! Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Valsts uz kuru jāsūta prēce, Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

Atgriešanas politika

Šī politika ir distances līguma 7. punkta paplašinājums.

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, Preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret Preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts, Pārdevējam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši Preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāiesniedz atteikuma veidlapa, kuru pēc pieprasījuma Pārdevējs nosūtīs uz Pircēja e-pasta adresi. Atteikuma tiesības jāizmanto 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas.

Pircējs sedz Preces atgriešanas izmaksas, izņemot distances līguma 6. punkta gadījumus – kad iemesls atgriešanai ir tas, ka Prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces, nosūtot tās uz Pārdevēja juridisko adresi. Pēc atpakaļ nosūtīto Preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja Pircējs distances līguma 6. punktā minētajā gadījumā ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko Veikalā piedāvāto sūtījumu veidu, Pārdevējam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles vai ja iestājušies force majeure apstākļi.

Politika pēdējo reizi atjaunināta 2022. gada 12. Septmebrī.

Shopping Cart
Scroll to Top