Internetveikala lietošanas noteikumi

”Pārdevējs” veic tirdzniecību caur savu interneta veikalu vietnē https://www.kukukaraliene.lv (turpmāk saukts – “Veikals”), un šāda veida tirdzniecība notiek uz zemāk aprakstītā distances līguma pamata.

Distances līgums

Šis līgums (turpmāk saukts – “Līgums”) tiek slēgts starp Pārdevēju un klientu, kas izdara preču pasūtījumu un veic pirkumu Veikalā (turpmāk saukts – “Pircējs”).

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā preces saskaņā ar Veikalā publicēto preču sortimentu un Pircēja pasūtījumu (turpmāk – “Preces”) atbilstoši Līguma noteikumiem.

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā https://www.kukukaraliene.lv.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un sekot vietnes norādēm. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected].

Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas iegūti Preču pasūtīšanas laikā, tiek apstrādāti saskaņā ar Veikala vietnē publicēto privātuma politiku.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā Omniva pakomāta adresē saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. Ja preces piegādi jāveic ārpus Latvijas teritorijas, pārdevējs veic piegādi Latvijas Pasts noteiktajiem tarifiem. Pircējs piegādes izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā/pavadzīmē, ko Pārdevējs nosūta Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi.

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17:00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus šādā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi (tie sīkāk aprakstīti Atgriešana politikā):

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.7. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja juridiskajā adresē pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

7.8. Līguma izpildei tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī strīda gadījumā, ja abas puses to nevar atrisināt sarunu ceļā, pusēm tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem. Vidējais piegādes laiks Latvijas teritorijā ir 3 (trīs) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs, iepriekš brīdinot Pircēju uz tā norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru, patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības. Piegādes laiks ārpus Latvijas teritorijas ir līdz 30 (trīsdesmit) darba dienām.

Visas cenas Veikalā ir norādītas ar PVN atbilstoši tā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai likmei. Apmaksu par Preci Pircējs veic Veikalā ar norēķinu karti caur Stripe.com platformu un/vai caur Paypal.

Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs. Pircējs, veicot Veikalā Preču pasūtījumu, automātiski apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Pārdevējs neatbild par Līguma saistību izpildes kavējumu vai neizpildi tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles jeb force majeure apstākļu dēļ.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus, tos publicējot Veikala vietnē.

Līgums pēdējo reizi atjaunināts 2023. gada 4. Novembrī.

Shopping Cart
Scroll to Top